Tjenester

Ut fra analyse- og designmetoder bruker vi teoretisk og estetisk kunnskap for å prosjektere både enkle og komplekse helhetlige belysningsløsninger. Lyskonsept designer belysningsanlegg som gir trygge, sikre og smakfulle omgivelser for både inne- og utendørsmiljøer. Prosessen i et prosjekt foregår som regel i disse faser:

ANALYSE/KONSEPT

Sammen definerer vi prosjektet og forventninger gjennom møte, teams eller befaring. Deretter utarbeides forslag til konsept hvor vi blir enige om ønsket design og uttrykk. Vi ser på referansebilder av prinsipper og lysbilde.

BELYSNINGSPLAN

Plan utarbeides med produkter iht konseptet. Armaturene målsettes og med forslag til soneinndeling som viser hvordan lyset skal styres. Vi priser produkter iht belysningsplan.

GJENNOMFØRING

Det oversendes armaturbeskrivelse, teknisk informasjon og installasjons-veiledning. Befaring på byggeplass eller dialog med elektriker.