PROSESS …


Vi  sørger for en gjennomtenkt løsning hvor dine ønsker og behov er i ivaretatt.
Det er en stor fordel med et tverrfaglig samarbeid, som ofte inkluderer arkitekt og
installatør, for å skape en helhetlig løsning. Vi kombinerer profesjonell lysteknikk med estetisk
design for å skape optimal lysdesign.

A n a l y s e
Sammen definerer vi prosjektet og forventninger gjennom møte/teams eller telefon. Vi har også showroom/kontor i Oslo, eller vi kan ta en befaring.

K o n s e p t
Deretter utarbeides forslag til konsept. Her blir vi enige om ønsket design og uttrykk. Vi ser på produkter med referansebilder av prinsipper og lysbilde

B e l y s n i n g s p l a n
Utarbeides med produkter iht konseptet. Armaturene målsettes og med forslag til soneinndeling som viser hvordan lyset skal styres. Vi priser produkter iht. belysningsplan.

G j e n n o m f ø r i n g
Oversendelse av armaturbeskrivelse, teknisk informasjon og installasjonsveiledning. Befaring på byggeplass eller dialog med elektriker.